Tu znajdziesz materiały przeznaczone dla psychoterapeutów, które mogą być pomocne w pracy z klientami w duchu trzeciofalowego behawioryzmu. Lista dostępnych narzędzi będzie stopniowo uzupełniana.