Kryteria rekrutacji

Rekrutacja na rok szkoleniowy zaczynający się od stycznia 2025 odbywa się od 11 marca do 30 września lub do osiągnięcia limitu 52 zgłoszeń. Prosimy o kontakt przez email: szkolabehawioralnie@gmail.com.

Do rekrutacji może podejść osoba posiadająca tytuł magistra lub wyższy. Osoby, które ukończyły kierunek inny niż psychologia, są mile widziane, zwłaszcza po poświadczeniu ukończenia kursów przygotowawczych do podjęcia szkolenia psychoterapeutycznego („rok zerowy”, prowadzony przez niektóre uczelnie i szkoły) oraz zaangażowania w działalność akademicką, praktyczną i popularyzatorską w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich
  • CV
  • Potwierdzenie przelewu za opłatę rekrutacyjną (opłata bezzwrotna)
  • Oświadczenie o braku ograniczeń w prawie do wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz innych przesłanek rzutujących negatywnie na pracę z klientami (np. ograniczenie możliwości kontaktu z pewnymi grupami osób). Wystarczy samodzielnie skomponowany dokument potwierdzający brak prawnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy o indywidualne przedstawienie sprawy
  • Kopie zaświadczeń i referencji wskazujących na angażowanie się w działalność psychoterapeutyczną, naukową, popularyzatorską oraz w inne sfery poprawy jakości życia (warsztaty, konferencje, wolontariat, referencje, praktyka własna, działalność NGO itp.)

Opłata rekrutacyjna wynosi 230 zł. Przelew o tytule „Rekrutacja” proszę wysłać na

61 1050 1360 1000 0090 8185 8525
Behawioralnie.pl Spółka Cywilna Marcin
Domurat, Bartosz Kleszcz
Al. Zwycięstwa 31/8
41-200 Sosnowiec
NIP 644-357-04-61

Faktura. Proszę o wysłanie danych do faktury w dniu przelewu. Jeśli potrzebna jest faktura z 7-dniowym terminem zapłaty, proszę o uprzednie wysłanie danych.

Rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem kwalifikacji jest pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej online przez Zoom. Będzie ona prowadzona od 11 marca do 30 września.

Rozmowa zostanie przeprowadzona przez Bartosza Kleszcza i Marcina Domurata – wspólnie albo przez jednego z nas. Prosimy o zapewnienie sobie możliwie najbardziej komfortowych warunków do rozmowy (wiemy, że dzieci czasem nie wybaczają). Proszę także oczekiwać zaciekawienia Państwa wnętrzem, punktem widzenia, motywacją, przekonaniami i potrzebami. Wraz z materiałami rekrutacyjnymi proszę dodać widełki czasowe, w których Państwo są dostępni, abyśmy mogli zaproponować niekolidujący termin rozmowy. Będzie ona trwać około godzinę.

Przy pomyślnym przejściu rekrutacji, w razie nie dostania się na dany nabór, istnieje możliwość starania się o udział w następnych naborach bez dodatkowych kosztów w ciągu następnych 3 lat, z warunkiem dostarczenia dokumentów z okresu po złożeniu dokumentów oraz z możliwością dodatkowej rozmowy online na życzenie rekrutujących.

Przystąpienie do rekrutacji nie oznacza akceptacji. Informacje na temat przyjęcia będą dostarczane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne mogą się zmienić wskutek trwającego procesu akredytacji i dodatkowych wymagań akredytującego nas towarzystwa oraz wskutek zmian prawnych.

Wszelkie sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez prowadzących Szkołę.