Czteroletnia szkoła psychoterapii Behawioralnie.pl

Pomysł wziął się z chęci dostarczenia przyjaznego i sensownego kontekstu dla osób chcących koncentrować swój rozwój terapeutyczny wokół terapi akceptacji i zaangażowania (ACT) i innych podejść trzeciej fali.

Rozumiemy te podejścia jako skrojone na nasz czas, kiedy z jednej strony kontakt z tu i teraz, intencjonalność, zainteresowanie się autentycznym poznawaniem siebie, pozwalają przekraczać zastane okoliczności, a z drugiej szkodliwy wpływ autorytarnych foremek, które próbuje się nałożyć na osobę, presja, walczenie o skończoną uwagę zaprasza z powrotem do miejsc ograniczonych, przewidywalnych, niebezpiecznych lub nudnych.

Mamy nadzieję, że przestrzeń tworzona z taką intencją będzie dla was miejscem, gdzie sami znajdziecie warunki, aby zaciekawić się relacjami z sobą i innymi oraz szukać drogi z możliwie największym pożytkiem dla wszystkich.

Bartosz Kleszcz i Marcin Domurat

Nabór do szkoły

Trwa rekrutacja na czteroletnie szkolenie. Zajęcia dla I roku odbędą się w styczniu 2025. Szkoła w tym naborze prowadzona jest w Warszawie,  z okazjonalnymi zjazdami online.

Dowiedz się, co to znaczy myśleć i działać behawioralnie.

Informacje o szkole Behawioralnie.pl:

Rekrutacja na rok szkoleniowy zaczynający się od stycznia 2025 trwa. Składanie dokumentów trwa od do 30 września 2024 lub do zebrania 52 osób. Rozmowy kwalifikacyjne są już w trakcie. Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Informacje o naborze: