O szkole Behawioralnie.pl

Wraz z rosnącym zainteresowaniem kontekstualnymi terapiami behawioralnymi, pojawia się coraz więcej możliwości nauki różnorodnych trzeciofalowych nurtów. Wielu praktykom odpowiada naukowe, empiryczne podejście tych nurtów, a zarazem głęboko humanistyczne rozumienie roli cierpienia w życiu oraz uznające egzystencjalną wartość budowania własnego poczucia sensu.

Aktualnie osoby zainteresowane trzecią falą mogły sami dobierać poszczególne szkolenia do własnych potrzeb, co daje szansę na zindywidualizowanie procesu nauczania i budowanie własnego stylu psychoterapeuty. Z drugiej zaś wyzwaniem pozostaje z pewnością możliwość utrzymania ciągłości szkolenia oraz osadzenia zdobywanej wiedzy w odpowiednim, integralnym paradygmacie.

W ramach czteroletnich szkoleń dotychczas szkoły poznawczo-behawioralne wykonywały świetną pracę ucząc trzeciej fali przede wszystkim z perspektywy poznawczej. Szkoła Behawioralnie.pl jest odpowiedzią na potrzeby tych osób, które chciałyby używać trzeciej fali nie jako zbioru technik będących dodatkiem do innego nurtu (np. pożyczając z ACT metody do pracy CBTowej, Gestaltowej czy psychodynamicznej), ale traktując nowoczesny behawioryzm jako podstawowy paradygmat pracy

Szkoła Behawioralnie.pl oferuje możliwość systematycznej nauki, w ramach zaplanowanego procesu odpowiadającego na zróżnicowane wyzwania kolejnych etapów kształcenia w trakcie czteroletniego szkolenia obejmującego 1200 godzin różnorodnych doświadczeń (wykładów, warsztatów, superwizji, pracy własnej, stażu).

Zapraszamy do szkoły, jakiej Polsce dotychczas nie było. Powstaje ona po to, aby uczestnicy mogli uczyć się ACT, FAP i innych nurtów trzeciej fali jako podstawowego oparcia w rozumieniu, diagnozie, formie i celu pracy terapeutycznej.

Szkoła ma zamiar korzystać z możliwości zarówno nauki stacjonarnej, jak i online. Dzięki temu m.in. w ramach współpracy z Uczę się ACT, stwarza to szansę na skorzystanie z zasobów nagranych szkoleń “z pierwszej ręki” – bezpośrednio od czołowych badaczy, twórców i praktyków najnowszych nurtów terapii behawioralnej. Dodatkowo dajemy możliwość poszerzenia tej wiedzy o wspólne dyskusje i ćwiczenia oparte na treści webinarów. Nowoczesna forma suplementacji szkolenia jest kolejnym z naszych wyróżników na tle innych szkół.

Zapraszamy do przyjrzenia się naszej ofercie.

Bartosz Kleszcz i Marcin Domurat