Opłaty

Koszt czteroletniego szkolenia wynosi 8000 zł za rok. Z każdym rokiem opłata będzie aktualizowana o kwotę inflacji.

Opłata roczna płatna w 10 ratach obejmuje udział w 10 dwudniowych zjazdach

Opłata rekrutacyjna – 200zł

Opłata rezerwacyjna – 1700zł – obejmuje udział w pierwszym zjeździe, a pozostała część odejmowana jest od należności za ostatnie spotkanie czwartego roku kursu

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów terapii własnej, ewentualnych kosztów praktyk i superwizji indywidualnej oraz kosztów egzaminacyjnych