Przebieg studiów

Miejsce. Część zajęć odbędzie się w Warszawie, część zostanie poprowadzonych online.

Czas trwania. Zajęcia będą trwać cztery lata w wymiarze co najmniej 1200 godzin podzielonych na zajęcia teoretyczne, praktyczne, superwizję, staż oraz rozwój osobisty.

Częstotliwość. Zajęcia prowadzone są w formie comiesięcznych zjazdów oraz udostępnionych materiałów online do pracy między zjazdami.

Pierwszy rok

Pierwszy rok będzie poświęcony wprowadzeniu uczestników czteroletniego szkolenia do podstawowych zagadnień terapeutycznych, wykładanych w duchu uniwersalnej wiedzy terapeutycznych oraz ze szczególnym naciskiem na dwa nurty terapeutyczne – terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Większość zajęć będzie prowadzonych przez dr Marcina Domurata i mgr Bartosza Kleszcza.

Stosunkowo wcześnie pojawi się praktyczny materiał do pracy ze sobą oraz z klientem, a ukończenie tego roku bedzie także stanowić grunt pod dalszą edukację własną i zajęcie się psychoterapią na bardziej specjalistycznym poziomie.

Tematyka zjazdów. 10 comiesięcznych zjazdów po 16 godzin skupionych będzie wokół następujących tematów:

 • Podstawy kontekstualnego behawioryzmu
 • Analiza funkcjonalna, diagnoza, konceptualizacja przypadku
 • Rozwój człowieka z perspektywy behawioralnej
 • Podstawowe umiejętności terapeutyczne i relacja terapeutyczna
 • Rozpoczynanie i kończenie interwencji oraz śledzenie efektów
 • Sześć procesów elastyczności psychologicznej (akceptacja, defuzja, kontakt z tu i teraz, ja jako kontekst, wartości, zaangażowane działanie)
 • Tworzenie kontekstu do zmiany
 • Terapia ekspozycyjna problemów emocjonalnych
 • Terapia oparta na analizie funkcjonalnej
 • Kwestie etyczne psychoterapii

Nagrania szkoleń. Oprócz tego uczestnikom będą udostępnione na dłuższy czas nagrania szkoleń online z zagranicznymi specjalistami do obejrzenia i praktyki pomiędzy zjazdami. Nagrania stanowią integralny element szkolenia psychoterapeutycznego, a tematy z nich będą poruszane, poszerzane i utrwalane na odpowednich zjazdach.

Oto lista nagrań dla studentów pierwszego roku:

 • Matthew Menayas-Skinta – Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość (4 godz)
 • Matthew Menayas-Skinta – Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP (8 godz)
 • Benjamin Schoendorf – 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT (4 godz)
 • Joseph Ciarrochi – Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki (2 godz)
 • Timothy Gordon – Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii ACT (2 godz, dostępny za darmo)
 • Patricia Zurita Ona – Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (4 godz, dostępny za darmo)

Drugi rok

Drugi rok w ramach 10 comiesięcznych zjazdów skupi się na aplikacji nurtów trzeciej fali w specjalistycznych dziedzinach psychoterapii. Lista szkoleń jest w trakcie opracowywania.

Tematyka zjazdów. Aktualnie potwierdzony zakres tematyczny:

 • Psychoterapia depresji
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania
 • Psychoterapia problemów seksuologicznych
 • Psychologiczne następstwa traumy relacyjnej: Narcyzm, zależność i inne logiczne reakcje na wczesne cierpienie
 • Teoria ram relacyjnych i jej kliniczna aplikacja
 • Model DNA-V w psychoterapii dzieci i młodzieży

Pełna lista szkoleń i prowadzących na drugim roku będzie stopniowo uzupełniania.

Nagrania szkoleń. Podobnie jak na pierwszym roku, uczestnikom zostaną udostępnione szkolenia do pracy własnej:

 • Kirk Strosahl oraz Patricia Robinson – Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych (16 godz.)
 • Sheri Turrell – ACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania: Objawy jako metafora (6 godz.)
 • Sheri Turrell – ACT dla nastolatków: Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych (4 godz.)

 

Trzeci i czwarty rok

Trzeci i czwarty rok zostanie przeznaczony na:

 • dalsze szkolenie,
 • zajęcia fakultatywne,
 • pracę pod superwizją indywidualną i grupową,
 • praktyki zawodowe w miejscu umożliwiającym kontakt z różnorodnymi rodzajami klientów.

W trakcie czteroletniego kursu należy także przejść psychoterapię własną w systemie indywidualnym i/lub grupowym.

Szczegółowe informacje będą stopniowo uzupełniane.