Przebieg studiów

Miejsce. Część zajęć odbędzie się w Warszawie, część zostanie poprowadzonych online.

Czas trwania. Zajęcia będą trwać cztery lata. Szkoła zapewnia 640 godzin zegarowych zajęć, podzielonych na 10 zjazdów rocznie po 16 godzin. Zakładają one zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz superwizję grupową.

Częstotliwość. Zajęcia prowadzone są w formie comiesięcznych zjazdów oraz udostępnionych materiałów online do pracy między zjazdami.

Warunki zaliczenia szkolenia. Do zaliczenia szkolenia czteroletniego konieczne jest ukończenie 1200 godzin podzielonych na:

 • 590 kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych (w formie wykładów, seminariów, warsztatów),
 • 100 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym lub grupowym,
 • 150 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej,
 • 360 godzin stażu klinicznego umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie.

Pierwszy rok

Pierwszy rok będzie poświęcony wprowadzeniu uczestników czteroletniego szkolenia do podstawowych zagadnień terapeutycznych, wykładanych w duchu uniwersalnej wiedzy terapeutycznych oraz ze szczególnym naciskiem na dwa nurty terapeutyczne – terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Większość zajęć będzie prowadzonych przez dr Marcina Domurata i mgr Bartosza Kleszcza.

Stosunkowo wcześnie pojawi się praktyczny materiał do pracy ze sobą oraz z klientem, a ukończenie tego roku bedzie także stanowić grunt pod dalszą edukację własną i zajęcie się psychoterapią na bardziej specjalistycznym poziomie.

Tematyka zjazdów. 10 comiesięcznych zjazdów po 16 godzin skupionych będzie wokół następujących tematów:

 • Podstawy kontekstualnego behawioryzmu
 • Analiza funkcjonalna, diagnoza, konceptualizacja przypadku
 • Rozwój człowieka z perspektywy behawioralnej
 • Podstawowe umiejętności terapeutyczne i relacja terapeutyczna
 • Rozpoczynanie i kończenie interwencji oraz śledzenie efektów
 • Sześć procesów elastyczności psychologicznej (akceptacja, defuzja, kontakt z tu i teraz, ja jako kontekst, wartości, zaangażowane działanie)
 • Tworzenie kontekstu do zmiany
 • Terapia ekspozycyjna problemów emocjonalnych
 • Terapia oparta na analizie funkcjonalnej
 • Kwestie etyczne psychoterapii

Nagrania szkoleń. Oprócz tego uczestnikom będą udostępnione na dłuższy czas nagrania szkoleń online z zagranicznymi specjalistami do obejrzenia i praktyki pomiędzy zjazdami. Nagrania stanowią integralny element szkolenia psychoterapeutycznego, a tematy z nich będą poruszane, poszerzane i utrwalane na odpowednich zjazdach.

Oto lista nagrań dla studentów pierwszego roku:

 • Matthew Menayas-Skinta – Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość (4 godz)
 • Matthew Menayas-Skinta – Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP (8 godz)
 • Benjamin Schoendorf – 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT (4 godz)
 • Joseph Ciarrochi – Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki (2 godz)
 • Timothy Gordon – Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii ACT (2 godz, dostępny za darmo)
 • Patricia Zurita Ona – Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (4 godz, dostępny za darmo)

Drugi rok

Drugi rok w ramach 10 comiesięcznych zjazdów skupi się na aplikacji nurtów trzeciej fali w specjalistycznych dziedzinach psychoterapii. Lista szkoleń jest w trakcie opracowywania.

Tematyka zjazdów. Aktualnie potwierdzony zakres tematyczny:

 • Psychoterapia depresji
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania
 • Psychoterapia problemów seksuologicznych
 • Psychologiczne następstwa traumy relacyjnej: Narcyzm, zależność i inne logiczne reakcje na wczesne cierpienie
 • Teoria ram relacyjnych i jej kliniczna aplikacja
 • Model DNA-V w psychoterapii dzieci i młodzieży

Pełna lista szkoleń i prowadzących na drugim roku będzie stopniowo uzupełniania.

Nagrania szkoleń. Podobnie jak na pierwszym roku, uczestnikom zostaną udostępnione szkolenia do pracy własnej:

 • Kirk Strosahl oraz Patricia Robinson – Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych (16 godz.)
 • Sheri Turrell – ACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania: Objawy jako metafora (6 godz.)
 • Sheri Turrell – ACT dla nastolatków: Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych (4 godz.)

 

Trzeci i czwarty rok

Trzeci i czwarty rok zostanie przeznaczony na:

 • dalsze szkolenie,
 • zajęcia fakultatywne,
 • pracę pod superwizją indywidualną i grupową,
 • praktyki zawodowe w miejscu umożliwiającym kontakt z różnorodnymi rodzajami klientów.

Podobnie jak na pierwszym i drugim roku, na trzecim uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

 • Russ Harris – ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami (16 godzin)
 • Ray Owen – Żyć dobrze z chorobą fizyczną: jak ACT może pomóc ludziom przystosować się do zmieniającego się życia (8 godzin)

W trakcie czteroletniego kursu należy także przejść psychoterapię własną w systemie indywidualnym i/lub grupowym.

Szczegółowe informacje będą stopniowo uzupełniane.