Dodatkowe materiały szkolelniowe

W ramach edukacji podejmowanej na czteroletnim szkoleniu w Behawioralnie oferujemy na pierwszych trzech latach dodatkowy materiał – nagrania szkoleń z zagranicznymi ekspertami psychoterapii. Mamy nadzieję, że taka szczodra oferta da wszystkim okazję do nasiąknięcia różnymi stylami prowadzenia terapii oraz pozwoli na budowanie szerokich horyzontów, niezbędnych do spotkania z cierpieniem ludzkim.

Nagrania szkoleń stanowić będą uzupełnienie i poszerzenie zjazdów. Istotna jest dla nas wartość spotkań w grupie i stworzenie współpracującej ekipy zainteresowanej własnym rozwojem jako osoba i jako terapeuta. Oznacza to, że tematy z nich będą poruszane, poszerzane i utrwalane na odpowiednich zjazdach.

Szkolenia są prowadzone po angielsku wraz z polskim tłumaczeniem. Pochodzą z bazy szkoleń Uczę się ACT. Stanowią bezpłatny dodatek dla uczestników czteroletniego szkolenia – nie płacą oni za nie dodatkowo. Uczniowie szkoły mogą także liczyć na dużą zniżkę przy korzystaniu z pozostałych zasobów Uczę się ACT w ramach swej edukacji.

Wszystkie akredytacyjne kryteria godzinowe zostaną zrealizowane niezależnie od ilości nagrań, które udostępnimy. W praktyce przekłada się to na kilkadziesiąt dodatkowych bezpłatnych godzin możliwości nauki ACT, FAP i innych nurtów psychoterapii.

Suma godzin szkoleń na danych latach:

 • Pierwszy rok – 24 godziny
 • Drugi rok – 26 godzin
 • Trzeci rok – 24 godziny
 • Czwarty rok – 26 godzin

Nagrania szkoleniowe na pierwszym roku

Na pierwszym roku uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

 • Matthew Menayas-SkintaPsychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość (4 godz)
 • Matthew Menayas-SkintaPsychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP (8 godz)
 • Benjamin Schoendorf6 kroków do elastyczności z matrycą ACT (4 godz)
 • Joseph CiarrochiPożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki (2 godz)
 • Timothy GordonKonceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii ACT (2 godz, dostępny za darmo)
 • Patricia Zurita OnaElastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (4 godz, dostępny za darmo)

Nagrania szkoleniowe na drugim roku

Na drugim roku uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

 • Kirk Strosahl oraz Patricia RobinsonKrótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych (16 godz.)
 • Sheri TurrellACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania: Objawy jako metafora (6 godz.)
 • Sheri TurrellACT dla nastolatków: Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych (4 godz.)

Nagrania szkoleniowe na trzecim roku

Na trzecim roku uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

 • Russ HarrisACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami (16 godzin)
 • Ray OwenŻyć dobrze z chorobą fizyczną: jak ACT może pomóc ludziom przystosować się do zmieniającego się życia (8 godzin)

Nagrania szkoleniowe na czwartym roku

Na czwartym roku uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

 • Eckhard Roediger – Kontekstualna terapia schematów. Sposób na funkcjonalne wzmocnienie Zdrowego Dorosłego. (16 godzin)
 • Kathy Steele – Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych (10 godzin)