Materiały szkolelniowe na wideo

W ramach edukacji podejmowanej na czteroletnim szkoleniu w Behawioralnie oferujemy na dodatkowy darmowy materiał – nagrania szkoleń z zagranicznymi ekspertami psychoterapii. Mamy nadzieję, że taka szczodra oferta da wszystkim okazję do nasiąknięcia różnymi stylami prowadzenia terapii oraz pozwoli na budowanie szerokich horyzontów, niezbędnych do spotkania z cierpieniem ludzkim.

Nagrania szkoleń i wykładów stanowią będą uzupełnienie i poszerzenie zjazdów. Istotna jest dla nas wartość spotkań w grupie i stworzenie współpracującej ekipy zainteresowanej własnym rozwojem jako osoba i jako terapeuta. Jednocześnie każda droga jest tak wspólna jak i indywidualna, stąd we własnym czasie będzie można skorzystać z wiedzy wybierając jakiś specjalizacyjny warsztat online dla siebie.

Większość szkoleń jest prowadzonych po angielsku wraz z polskim tłumaczeniem. Pochodzą z bazy szkoleń Uczę się ACT. Stanowią bezpłatny dodatek dla uczestników czteroletniego szkolenia – nie płacą oni za nie dodatkowo. Uczniowie szkoły mogą także liczyć na dużą zniżkę przy korzystaniu z pozostałych zasobów Uczę się ACT w ramach swej edukacji – 50% w trakcie bycia osobą studencką oraz po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu 50% zniżki na wydarzenia online i na żywo do końca życia.

Suma godzin szkoleń na danych latach.

  • Pierwszy rok – 53 godziny
  • Drugi rok – 57 godzin
  • Trzeci i czwarty rok – 60 godzin

Łącznie to 170 godzin zegarowych.  Ze względu na wysoką ilość godzin zachęcamy do obserwowania własnych myśli nakazujących jakąś konkretną relację z tym potencjałem, akceptację i kontakt podczas nauki, aplikowanie zasad planowania rzeczy zgodnych z wartościami oraz korzystanie z potencjału grupy, szkoląc się razem w miłym gronie i okolicznościach.

Osoby zrekrutowane na I rok otrzymują dostęp do nagrań dla I roku po dopełnieniu formalności umożliwiających podjęcie nauki w szkole.

Nagrania szkoleniowe na pierwszym roku

Na pierwszym roku uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

John Forsyth Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w zaburzeniach lękowych: Transformacja cierpienia w witalne życie (18h)
Sona Dimidjan Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją (12h PL)
Behavioral Activation for Depression (12h EN)
Matthew Menayas-Skinta Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP (8h)
Benjamin Schoendorf 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT (4h)
Sheri Turrell ACT dla nastolatków: Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych (4h)
Joseph Ciarrochi Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki (2h)
Timothy Gordon Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii ACT (2h)
Kelly Wilson Co ACT i ewolucjonizm mówią nam o potrzebie bliskości (2h)
Bartosz Kleszcz Stosunek do cierpienia ludzkiego a psychopatologia z punktu widzenia ACT (1h)

Nagrania szkoleniowe na drugim roku

Na drugim roku uczestnikom będą udostępnione następujące nagrania:

Kirk Strosahl, Patricia Robinson Krótkie interwencje dla osób z depresją (1h)
Kirk Strosahl, Patricia Robinson Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych (16h)
Russ Harris ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami (16h)
Sheri van Dijk Terapia DBT w samookaleczeniach nastolatków (10h PL)
DBT Skills for Teen Self-Harm (10h EN)
Sheri Turrell ACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania: Objawy jako metafora (6h)
Patricia Zurita Ona Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach (4h)
Matthew Menayas-Skinta Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość (4h)

Nagrania szkoleniowe na trzecim i czwartym roku

Na trzecim i czwartym roku studentom będą udostępnione następujące nagrania:

Eckhard Roediger  Kontekstualna terapia schematów. Sposób na funkcjonalne wzmocnienie Zdrowego Dorosłego (16h)
Wendy Behary  Terapia schematów w narcyzmie (16h)
Kathy Steele  Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych (10h)
Ray Owen  Żyć dobrze z chorobą fizyczną: jak ACT może pomóc ludziom przystosować się do zmieniającego się życia (8h)
Barent Walsh  Rozumienie i terapia samouszkodzeń (6h)
Ray Owen  Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie (4h)