Często zadawane pytania

Akredytacja szkolenia

Współpracujemy z ACBS Polska w osobnej grupie specjalistycznej, mającej na celu skonstruowanie kryteriów akredytacyjnych dla psychoterapeutów związanych z ACT i pokrewnymi nurtami oraz podejmującej kontakt z wyższymi organami reprezentującymi stowarzyszenia psychoterapeutyczne.

Jest to dla nas ważny temat. Chcemy stworzyć dobre (i elastyczne!) podstawy pod naszą gałąź psychoterapii. Realizacja procesu akredytacji może zająć jakiś czas i nie zależy wyłącznie od nas, nie możemy więc określić dokładnego terminu spełnienia tych wytycznych. Liczymy, że uda nam się osiągnąć nasze cele w ciągu najbliższego roku.

Czteroletnie szkolenie jest projektowane od samego początku, aby te kryteria proponowanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty spełnić. Niezależnie od tego w ramach aktualnego prawa możliwe jest prowadzenie praktyki w ramach prywatnej działalności.

Czy po czteroletnim szkoleniu zostanę “psychoterapeutą ACT”?

W ramach szkoły czteroletniej. Kształcimy psychoterapeutów, a nie psychoterapeutów ACT. ACT jest jednym z wielu nurtów trzeciej fali – dla nas najbliższym. Zależy nam jednak, aby osoba po ukończeniu szkoły posiadała szerokie wykształcenie oraz głębokie rozumienie paradygmatu kotekstualnych nauk o zachowaniu, które pozwala dobrze integrować różnorodne podejścia terapeutyczne

Międzynardowo. Association for Contextual Behavioral Science, posiadające prawa do terminu ACT, nie prowadzi formalnej certyfikacji w terapii akceptacji i zaangażowania, opowiadając się za wolnym dostępem do metody oraz pozostawieniem certyfikacji zawodowej w rękach legislatorów w danych krajach. W efekcie nikt nie jest w stanie pozwolić lub zabronić komuś stosować nazywania się praktykiem, terapeutą, coachem, superwizorem czy trenerem ACT. Ma to swoje zalety i wady, natomiast tutaj informujemy, że szkolenie nie pozwala ani nie zabrania tego, a wyłącznie szkoli na psychoterapeutów pracujących w nurcie behawioralnym, umiejących posługiwać się różnymi nurtami, w tym ACT.

Co jeśli ustawa o zawodzie psychoterapeuty uniemożliwi mi prowadzenie praktyki?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ostatecznej treści nienapisanej jeszcze ustawy. Szkoła jest zakładana z myślą, aby przygotować uczestników do częstych wymagań, jakie antycypujemy, że będzie zawierać ustawa o zawodzie psychoterapeuty. Z naszej perspektywy osoba będąca magistrem studiów humanistycznych i/lub medycznych może stać się świetnym psychoterapeutą. Nie mamy jednak kontroli nad tym, czy w ramach treści ustawy konieczne będzie np. posiadanie tytułu mgr psychologii. Należy mieć tego świadomość planując swoją karierę zawodową.

W razie wykluczenia z zawodu psychoterapeuty, umiejętności nabyte w szkole są uniwersalne i możliwe do wykorzystania w coachingu, treningu, sporcie, edukacji, pracy ze stygmatyzacją i innych dziedzinach pracy z drugim człowiekiem.

 

Czy szkolenie obejmuje terapię własną?

Część zajęć będzie opierać się na pracy własnej terapeuty polegającej na rozumieniu własnych procesów psychicznych w kontekście pracy terapeutycznej. Oprócz tego konieczne jest przejście co najmniej jednej terapii własnej w nurcie/nurtach opartych na dowodach naukowych.

Przejście własnego procesu terapeutycznego w co najmniej jednym nurcie daje okazję do tego, aby doświadczyć drogi terapeutycznej i rozwoju od środka, zdać sobie sprawę z własnych tendencji, mocnych punktów i zranień, przepracować je oraz podejrzeć, jak pracują inni terapeuci danych metod.

Jako że duży nacisk podczas czteroletniego szkolenia położony jest na ACT, zachęcamy do sprawdzenia na sobie jak to jest przejść własną drogę terapeutyczną w tym podejściu. Natomiast wiele nurtow zawiera tak i uniwersalne procesy, jak i swoją ciekawą i leczniczą specyfikę, która może być zaskakująca i zmieniająca życie, nie mówiąc już o spotkaniu z konkretną osobą danego terapeuty czy terapeutki.

Nie jestem psychologiem ani lekarzem. Czy mogę zgłosić się do szkoły?

Tak. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień precyzuje, że psychoterapią może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026). 

Analogicznie, do szkoły mogą zgłaszać się absolwenci powyższych kierunków. Pozostałe przypadki będziemy analizować indywidualnie. Zachęcamy do załączenia do zgłoszenia dowodów potwierdzających zainteresowanie psychoterapią i praktyką psychologiczą (szkolenia, konferencje, własne inicjatywy), ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej fali terapii behawioralnych.

Czym różni się psychoterapia behawioralna od stosowanej analizy zachowania (SAZ)?

Zajęcia w szkole będą prowadzone w nurcie funkcjonalnego-kontekstualizmu. Jest to  postskinnerowska gałąź behawioryzmu, która ma zarazem czerpie z tych samych korzeni co SAZ, ale też różni się w istotnych dziedzinach. W przeciwieństwie do SAZu, ta gałąź behawioryzmu ma bardziej uniwersalny wymiar i jest stosowana do licznych problemów zdrowia psychicznego, a nie wyłącznie do pracy z dziećmi prewerbalnymi oraz osobami z problemami rozwojowymi w dziedzinie języka i poznania. Po więcej wiedzy zapraszamy na zajęcia – to bardzo duży temat!